Kommentar:

Ekonomiskt bistånd beskriver det som tidigare gick under namnet Socialbidrag.

Noter:

Följnade kommuner saknas i diagrammet: Kiruna, Gällivare, Gotland, Arjeplog och Grums.

Kiruna och Gällivare är borttagna då SCB anger att skatteintäkterna är extremt höga för 2017 med anledning av intäkter kopplade till samhällsomvandlingen.

Gotland är borttagen då denna kommun har en avsevärt högre skattesats (33.6%) än övriga kommuner. Detta beror på att Gotlands kommun har ett utökat ansvar för uppgifter som normalt hör till landstinget. Boende i Gotlands kommun betalar därför ingen separat skatt till landstiget.

Arjeplog och Grums kommuner är borttagna då data saknas gällande skatteintäkter.

Källor:

Skattesatser SCB Skattesats till kommun efter region och år
Skatteintäkter SCB: Resultaträkning kommun, kr/invånare, löpande priser efter region, resultaträkningsposter och år
Ekonomiskt bistånd SCB: Kostnad för kommunernas individ- och familjeomsorg i tkr, löpande priser efter region, omsorg och år
Folkmängd SCB: Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2017
Free Web Hosting